Nowinki motocyklowe

Nowe kategorie prawa jazdy na motocykl od 2013 roku

Nowe kategorie prawa jazdy na motocykl od 2013 roku

Na pewno nie raz zastanawialiście się, jak dokładnie i finalnie brzmiały będą, a przede wszystkim, kiedy wprowadzone zostaną nowe kategorie praw jazdy na motocykle. Bardzo możliwe, że część takiej wiedzy nabyliście z kilku publikacji Ścigacz.pl na ten temat. Wielu z was, szczególnie tym, którzy nie posiadają jeszcze upragnionej licencji, powyższe obawy zapewne spędzają sen z powiek. Do naszej redakcji przysyłacie pytania, kiedy ustawa wejdzie w życie. Odpowiedź brzmi – spokojnie, dopiero za dwa długie lata. Z drugiej strony, zdobywanie doświadczenia na mniejszych i słabszych motocyklach jest niezaprzeczalnie pomocne i czym ustawa wejdzie szybciej, tym lepiej. Co o tym sądzicie?

Przypomnijmy, że przez powyższe dwa lata obowiązują aktualnie panujące przepisy. Oznacza to, że od 16. roku życia możecie starać się o kategorię A1 – uprawnia ona do prowadzenia motocykli o pojemności do 125 ccm i mocy do 11 kW, a od ukończonych 18. lat posiadacie dostęp do kategorii A – motocykle bez ograniczeń.

Nowa ustawa jest częścią projektu mającego na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, więc miejmy nadzieję, że rozwieje to wątpliwości co do zasadności jej wprowadzania. Tekst ustawy został już ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu, a teraz w skrócie czeka na podpisanie oraz ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Ze względu na dyrektywę Unii Europejskiej, najbliższą datą, kiedy nowe kategorie mogą wejść w życie, jest 19. stycznia 2013 roku. Od tego dnia wydawane będą prawa jazdy ze zmodernizowanymi kategoriami AM, A1, A2, A oraz B1, która dotyczyła będzie quadów. Odpowiadając na pytania, przytoczmy wybrane i najważniejsze dla motocyklistów punkty ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która w swoich rozporządzeniach zmienia ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Art. 3.
4. Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem lub pojazdem zaprzęgowym.

Art. 6.

1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
1) kategorii AM:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim;

2) kategorii A1:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

3) kategorii A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

4) kategorii A:
a) motocyklem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

5) kategorii B1:
a) czterokołowcem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

(…)

3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:

3) kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.

Warto tutaj wspomnieć, iż wszystkie kategorie praw jazdy, począwszy od A1, przez A i B, a na D oraz T kończąc, uprawniają do poruszania się pojazdami określonymi dla kategorii AM.

Art. 8.

1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

1) 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;

2) 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1;

3) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2;

4) 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

5) 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;

(…)

7) 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

1) 18 lat – dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A;

3. Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:

1) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;

Art. 13.

1. Prawo jazdy kategorii:

1) AM, A1, A2, A, wydaje się na okres 15 lat, z tym że:
a) okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. A,

Art. 124.

1. Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1.

2. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

3. Wymiana jest dokonywana na wniosek osoby zainteresowanej, po uiszczeniu opłaty za wymianę prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej, o których mowa w art. 10 ust. 1.

4. Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.

9. Osobom w wieku od 13 do 18 lat ubiegającym się o uprawnienia do kierowania motorowerem do dnia 18 stycznia 2013 r. wydaje się kartę motorowerową określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 125.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

3) w art. 2:
d) po pkt 42a dodaje się pkt 42b i 42c w brzmieniu:

„42b) czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
b) w przypadku przewozu osób 400 kg;

42c) czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;”,
e) pkt 45 i 46 otrzymują brzmienie:

„45) motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;

46) motorower – pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;”;

Źródło: www.scigacz.pl

17/01/2011

O autorze

Glazio


Dodaj komentarz

wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Reklama

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Redakcja
Radiator - Turystyka Motocyklowa
E: kontakt@radiator-mototurystyka.pl
W: www.radiator-mototurystyka.pl